Obračun ugovora o delu

OBJEDINJENA NAPLATA IMPLEMENTIRANA !!!

Predstavlja posebnu celinu aplikacije obračuna zarada. Paket može raditi samostalno.

Programski paket poseduje svu funkcionalnost obračuna ugovora o delu pa navodimo neke :

  • Izrada ugovora o delu na osnovu korisničkih šablona
  • Veza između ugovora i obračuna
  • Samostalno definisanje vrste obračuna
  • Štampe obračuna i MUN obrazaca
  • U saradnji sa aplikacijom za pripremu PPP-PD obrasca sa par klikova možete vaš obračun pripremiti u XML formatu za prijavu poreza po odbitku na portalu poreske uprave

Pregled opcija paketa :

1. Priprema obračuna
  1.1. Unos radnika(matični podaci primaoca prihoda)
  1.2. Ugovori o delu tipovi (priprema šeme ugovora)
  1.3. Članovi-stavke tipova ugovora o delu
  1.4. Unos kategorije poreza
  1.5. Unos poreza
  1.6. Unos kategorije doprinosa
  1.7. Unos doprinosa
  1.8. Definisanje vrste obračuna
2. Obračun i pregledi
  2.1. Unos i obrada ugovora o delu
  2.2. Pregled unetih ugovora o delu
  2.3. Obračun ugovora o delu
  2.4. Pregled unetih ugovora o delu
  2.5. Štampa MUN obrazaca
  2.6. Priprema obračuna za PPP-PD prijavu
  2.7. Kartica radnika(po radniku za vremenski period)
  2.8. Administracija obračuna ugovora o delu

Definisanje vrste obračuna ugovora o delu

Postoje sledeći tipovi obračuna na osnovu kojih se mogu definisati vrste obračuna sa osvrtom na normirane troškove, stope doprinosa i poreza :

  • Nezaposleno lice
  • Zaposleno lice
  • Plaćeni doprinosi

Za svaku vrstu obračuna unosi se i deo 3.6 PPP-PD obrasca.