Tipovi magacina

Poslovni program DERIIS kao celina zamišljen je da zadovolji sve potrebe ili bar većinu u poslovanju jednog privrednog subjekta. Pošto jedan privredni subjekt se može baviti različitim delatnostima od veletrgovine, maloprodaje, proizvodnje itd. Pojavio se problem automatskog knjiženja svih promena u sistemu i međusobnih odnosa između magacina. Rešenju ovog problema prišlo se na više načina ali se jedan način prikazao kao osnov rešenja.

Magacini u sistemu su tipizirani i podeljeni na sedam osnovnih tipova, i to :

Rbr. Oznaka Naziv - opis
1. TRGVP Trgovački magacin veleprodaje
2. TRGMP Trgovački magacin maloprodaje
3. GOTVP Magacin gotovih proizvoda veleprodaje
4. GOTMP Magacin gotovih proizvoda maloprodaje
5. SIROV Magacin sirovina
6. VPKOM Komisiona veleprodaja
7. MPKOM Komisiona maloprodaja
8. SITIN Magacin sitnog inventara

Ovom podelom uspelo se rešiti više uočenih problema u odnosu između samih magacina i automatskog knjiženja promena u samom sistemu, na sledeći način.
Definisani su odnosi između magacina :

  • Iz magacina gotovih proizvoda roba se ne prenosi u magacine trgovine i komisione.
  • Svaki tip magacina ima svoje dozvoljene i nedozvoljene tipove dokumenata koje može obrađivati( pr. magacini veleprodaje ne mogu prodavati robu nepoznatom kupcu).

Pripremljena su posebna pravila knjiženja za svaki tip, prikazaćemo primer knjiženja nivelacija u četiri tipa magacina :

Rbr. Konto Tip Predznak Izraz Uslov
Trgovački magacin veleprodaje
1. 1320 D + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
2. 1329 P + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
Trgovački magacin maloprodaje
1. 1340 D + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(1+ZBIRNA_STOPA/100)) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
2. 1349 P + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
3. 13441 P + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(ZBIRNA_STOPA/100)) POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL
4. 13442 P + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(ZBIRNA_STOPA/100)) POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL
Magacin gotovih proizvoda veleprodaje
1. 9600 D + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
2. 9690 P + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
Magacin gotovih proizvoda maloprodaje
1. 9120 D + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(1+ZBIRNA_STOPA/100)) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
2. 9121 P + NIVEL_KOL*(NOVA_CENA-STARA_CENA) ARTIKAL_ID IS NOT NULL
3. 91221 P + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(ZBIRNA_STOPA/100)) POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL
4. 91222 P + NIVEL_KOL*((NOVA_CENA-STARA_CENA)*(ZBIRNA_STOPA/100)) POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL