Ostale vesti-napomene

OS i OS-1 obrasci

Od 01.01.2013. godine obavezno sa obračunom zarade pored OD obrasca dostaviti i OS obrasce. Više detalja

Sitan inventar

Pruža brojne informacije o raspoloživosti sitnog inventara, zaduženju sitnog inventara po radnicima, automatizacija popisa. Više detalja

PPP obrasci

Uočeni problemi sa predajom PPP obrazaca na kraju poslovne godine mogu se uspešno izbeći korišćenjem nove aplikacije u ponudi. Više detalja

Ispis GK i PDV

Pravilnikom o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podatka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga. Više detalja

Kepu obrazac

od 1. januara promet robe i usluga se evidentira(u svim prodajnim objektima) na takozvanom KEPU obrascu. Više detalja