Ostale vesti-napomene

Automatska integracija

Automatsko formiranje finasijskih naloga iz svih programskih modula DERIIS-a! Više detalja