Ostale vesti-napomene

Finansijski izveštaji

Obrada i izrada finansijskih izveštaja , priprema XML fajla … Više detalja

Fakturisanje usluga

Novi modul za fakturisanje usluga partnerima... Više detalja

PPP-PD

Aplikacija za obradu PPP-PD prijava ! Više detalja

OD-P i OD-P obrasci

Novim pravilnikom od 13.07.2013. godine, objavljenim u Službenom glasniku 61/2013 propisani su novi obrasci. Više detalja

Elektronski podaci

Poslovni sistem DERIIS omogućava preuzimanje elektronskih podataka i njihovu obradu u daljem toku poslovnih procesa potrebnih klijentu. Više detalja