Projekti

Predstavlja deo programskog paketa DERIIS i nije predviđen za samostalan rad.

Ideja projekata je prikazati troškove i prihode po jednom projektu u okviru poslovnog programa DERIIS. Praćenje projekta obavlja se preko izlaza sirovina u proizvodnju(troškovi) i preko fakturisanja(prihodi). Postoji i poseban deo praćenja projekta po tipu troška (plate, ostale eksterne usluge urađene po projektu ...).

Praćenjem troškova dolazi se i do pravilnog planiranja nabavke i proizvodnje. U tom smislu treba reći i da je paket troškova usko vezan za robno materijalni i paket proizvodnje.

Promene nastale po projektu služe rukovodstvu kompanije za donošenje strateških odluka kod zaključivanja novih poslova.

Pregled opcija projekata :

1. Unos i ažuriranje projekata
2. Unos i ažuriranje radnih naloga
3. Unos tipova troškova
4. Unos troškova po tipu i projektu
5. Pregled troškova i prihoda po projektu
6. Pregled troškova po radnom nalogu