PPP obrasci

Aplikacija obrada PPP obrasca namenjena je obradi i izveštajima potrebnih podataka za formiranje PPP Obrasca u jednom ili više privrednih subjekata. Ideja o aplikaciji nastala je kao odgovor na zahtev poreske uprava o dostavi pojedinačne poreske prijave (Obrazac PPP) u elektronskom obliku.

Pregled opcija aplikacije :

1. Unos podataka o vlasniku obrasca
2. Unos podataka u deo2 obrasca
3. Unos podataka u deo3 obrasca
4. Unos podataka u deo4 obrasca
5. Izveštaji i Štampe obrasca
6. Uvoz podataka iz eksternih izvora
7. Parametri aplikacije

Kao mogućnost rada aplikacije prikazaćemo deo help sistema koji se odnosi na import-uvoz podataka iz eksternih izvora Uvoz podataka ...