PDV Evidencija

PRIPREMA PDV ZA ELEKTRONSKU PRIJAVA IMPLEMENTIRANA !!!

Predstavlja posebnu celinu programskog paketa DERIIS. Paket može raditi samostalno.

Programski paket poseduje svu funkcionalnost rada potrebnu da zadovolji zahtev za ispis podataka objavljenim u Službenom glasniku broj 6/10.

Programski paket može formirati i štampati knjige ulaznih(KuF) i izlaznih računa(KiF). Podaci za knjige se mogu automatski prenositi iz postojećih delova programskog paketa. Prvenstveno se misli na izlazne račune koji se prenose iz modula fakturisanja. Automatski se popunjava i štampa PPPDV obrazac iz podataka ulaznog i izlaznog PDV-a unetog kroz date opcije.

Pregled opcija PDV Evidencije :

1. Poreski periodi
2. Ulazni PDV unos
3. Izlazni PDV unos
4. Ispis PDV ulaz(sa formiranjem knjige KuF)
5. Ispis PDV izlaz(sa formiranjem knjige KiF)
6. Automatski prenos KiF-a iz fakturisanja
7. PPPDV obrazac
8. Parametri PPPDV obrasca