Osnovna sredstva

Predstavlja posebnu celinu programskog paketa DERIIS. Paket može raditi samostalno.

Paket obuhvata knjiženja vezana za promene na osnovnim sredstvima. Promene mogu biti sa finansijskog i poreskog aspekta. Korisnik sam formira parametre obračuna.

Pregled opcija osnovnih sredstava :

1. Šifarnik
  1.1. Finansijske grupe
  1.2. Poreske grupe
  1.3. Parametri poreske amortizacije
  1.4. Opšti podaci osnovnog sredstva
2. Transakcije i obračuni
  2.1. Rashod
  2.2. Povratnica rashoda
  2.3. Priprema za prodaju
  2.4. Povratnica iz prodaje
  2.5. Prenos os u poresku
  2.6. Obračun poreske amortizacije
  2.7. Obračun finansijske amortizacije
  2.8. Fakturisanje prodaje os
3. Izveštaji
  3.1. Pregled trenutne finansijske amortizacije
  3.2. Pregled arhiva finansijske amortizacije
  3.3. Pregled trenutne poreske amortizacije
  3.4. Pregled arhiva poreske amortizacije
  3.5. Arhiva osnovnih sredstava
  3.6. Pregled faktura osnovnih sredstava
  3.7. Kartice osnovnih sredstava
4. Arhiviranje i početno stanje
5. Popis i štampa popisnih lista