OS i OS-1 obrasci

Pored obaveze da se za svaku isplatu zarada poreskoj upravi predaje OD obrazac kao dokaz da su se uplatiti porezi i doprinosi od 01.01.2013 godine uvedena je obaveza da se zajedno sa OD obrascem predaje i OS obrazac. Pošto postoje dva OD obrasca OD i OD-1(za isplatu naknada zarada) tako postoje i dva OS obrasca koji prate prethodno dva pomenuta. Sam OS obrazac predstavlja spisak radnika sa pripadajućim doprinosima kako prema radniku tako i prema poslodavcu.

U poslovnom programu DERIIS posebno se obraća pažnja na navedene obaveze pravnih lica. Pa shodno tome sve izmene i dopune se pripremaju i dostavljaju korisnicima što je pre moguće. Izgled i način popune OS obrazaca preuzet je iz Registra propisa broj 3/2012 godine.

Sama procedura za izradu obrazaca je veoma jednostavna i prilagođena već postojećim obaveznim izveštajima. Izgleda novih izveštaja možete preuzeti i pogledati u sekciji izgled izveštaja.