Potreban softver i hardver

Programski paket je izrađen u DOT.NET tehnologiji i koristi MSSQL server kao skladište podataka.

Za komforan rad u DERIIS potreban je sledeći hardver :

 • Računar PC Pentijum IV
 • Optimum 1 GB radne (operativne) memorije – za mrežne radne stanici (ako se program i server baze podataka nalazi na jednom računaru preporučuje se 2 GB radne (operativne) memorije
 • Hard disk u zavisnosti od upotrebe računara kao radne stanice, servera ili sve u jednom računaru (80 GB do 500 GB)
 • Monitor rezolucije od 1024 x 768 px
 • Tastatura sa tasterima po AT standardu
 • Miš
 • Štampač
 • CD uređaj - opciono
 • Uređaj za neprekidno napajanje električnom energijom (UPS uređaj) – opciono

Operativni sistemi i aplikacije podrške:

 • Microsoft .Net Framework 2.0 .
 • Microsoft SQL Server 2005 Express . Moguće je upotrebljavati sva izdanja Microsoft SQL Servera 2005. A po zahtevu korisnika baza podataka može biti smeštena i na verzijama Microsoft SQL Servera 2000,2008,2012 i 2014. Broj baza na serveru je neograničen i jedina prepreka je sam hardver serverskog računara.
 • Crystal report engine 13.
 • DERIIS funkcioniše u sledećim operativnim sistemima :
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8 i 8.1
  • Operativni sistem mora biti podešen da aktivni korisnik računara bude i njegov administrator. Sva ostala prava i privilegije u mrežnom okruženju po zahtevu korisnika dogovoriće se pri instalaciji DERIIS-a.