PP OD-P i PP OD-O

Novim pravilnikom od 13.07.2013. godine, objavljenim u Službenom glasniku 61/2013 propisani su novi obrasci :


  • PPOPJ (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8)

  • Izvršene su izmene u obrascima PP OD i PP OD-1

  • Novi obrasci PP OD-P i PP OD-O (zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za preduzetnike i osnivače privrednih društava )

U poslovnom programu DERIIS – obračun zarada i aplikaciji Poslovanje omladinskih zadruga posebno se obraća pažnja na navedene izmene i dopune. Pa shodno tome sve izmene i dopune su odrađene i dostavljene korisnicima aplikacije zaključno sa 01.08.2013. godine.