Obračun zarada-ličnih dohodata

OBJEDINJENA NAPLATA IMPLEMENTIRANA !!!

Aplikacija obračuna ličnih dohodaka u celini je namenjena obračuni LD u jednom privrednom subjektu. Aplikacija sadrži petnaest vrsta obračuna od redovnog rada(sa akontacijama), bolovanja preko 30 dana, porodiljskog bolovanja, pripravnika prva šansa do naknade invalidima. Sve parametre obračuna i vrste plaćanja(podržano je 9 tipova vrsta plaćanja) definiše sam korisnik.

Aplikacija sadrži mnoštvo pregleda i upita koji su neophodni jednom poslovnom subjektu. Zakonom propisani obrasci se nalaze u aplikaciji, dok po završetku poslovne godine omogućena je obrada M4 i PPP obrazaca

Pregled opcija aplikacije :

1. Priprema obračuna
  1.1. Mesta
  1.2. Mesne zajednice
  1.3. Vrste plaćanja
  1.4. Komitenti
  1.5. Radne jedinice
  1.6. Radnici
  1.7. Radna mesta
  1.8. Kategorije doprinosa
  1.9. Doprinosi
  1.10. Propisane bruto osnovice
  1.11. Krediti
    1.11.1. Krediti po radniku
  1.12. Procentualne obustave
    1.12.1. Procentualne obustave po radniku
  1.13. Parametri obračuna
  1.14. Unos sati po radniku
2. Obračun
3. Kontrola tekućeg obračuna
  3.1. Neprijavljeni radnici
  3.2. Negativna primanja
  3.3. Neodbijene rate
  3.4. Akontacija veća od plate
  3.5. Prijavljeni sati
  3.6. Zarade radnika
  3.7. Prijavljeni radnici bez zarade
4. Upiti
  4.1. Tekući obračun
    4.1.1. Zarade radnika
    4.1.2. Krediti
    4.1.3. Procentualne obustave
    4.1.4. Doprinosi
    4.1.5. Sati, bodovi i dinari po vrstama plaćanja
    4.1.6. Rang lista zarada
  4.2. Prethodni obračuni
    4.2.1. Zarade i sati po radniku
    4.2.2. Zarade po mesecima
    4.2.3. Dinari i sati po vrsti plaćanja
    4.2.4. Rekapitulacija procentualnih obustava
    4.2.5. Procentualne obustave po radniku
    4.2.6. Rekapitulacija dužničkih obustava
    4.2.7. Dužničke obustave po radniku
    4.2.8. Rekapitulacija doprinosa
5. Štampe tekućeg obračuna
  5.1. Rekapitulacija po svim osnovama
  5.2. Rekapitulacija doprinosa
  5.3. Rekapitulacija dužničkih obustava
  5.4. Rekapitulacija procentualnih obustava
  5.5. Rekapitulacija doprinosa po opštinama
  5.6. Rekapitulacija poreza po opštinama
  5.7. Procentualne obustave pojedinačno
  5.8. Dužničke obustave pojedinačno
  5.9. OD, OD1, OD-P i OD-O obrazac
  5.9.1. OS i OS1 obrazac
  5.10. OPJ obrazac
  5.11. Rekapitulacija po bankama
  5.12. Koverte-isplatni listići
  5.13. Virmani(doprinosi,porezi,banke itd.)
  5.14. Prenos podataka na disketu
6. Ažuriranje obračuna
7. Priprema M4 i PPP obrazaca
8. Priprema podataka za PPP-PD prijavu

Kupovinom aplikacije za obračun zarade bez ikakve naknade dobijate i aplikaciju za pripremu PPP-PD obrazaca , obračun autorskih ugovora, obračun ugovora o delu, aplikaciju za obračun prevoza, službenog puta u zemlji i korišćenja sopstvenog auta u poslovne svrhe !!!