Integracije-automatska knjiženja

Predstavlja deo programskog paketa DERIIS i nije predviđen za samostalan rad.

Ideja integracije je prikazati i proknjižiti u finansijsko knjigovodstvo sve transakcije - promene, nastale kao rezultat rada u ostalim paketima poslovnog programa DERIIS.

Promene nastale knjiže se u centralnu tabelu pripreme knjiženja za glavnu knjigu. Šeme knjiženja se definišu unapred, ali je moguća njihova izmena i ponovno preknjižavanje svih promena u rekordnom vremenskom periodu. Korisnik sam definiše šeme knjiženja na osnovu transakcija u ostalim paketima DERIIS-a.

Prikaz pravila knjiženja jednog dokumenta :

1. Dokument faktura-račun za poznatog kupca u maloprodaji
2. Vrsta naloga u glavnoj knjizi MPF- maloprodajna faktura

Rbr. Konto Tip Predznak Izraz Uslov
1. 2020 D + IZLAZ_KOL*MP_CENA ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'
1. 2030 D + IZLAZ_KOL*MP_CENA ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE <>'SRB'
2. 1340 P + IZLAZ_KOL*MP_CENA ARTIKAL_ID IS NOT NULL
3. 1349 D + IZLAZ_KOL*RUC_IZNOS ARTIKAL_ID IS NOT NULL
4. 5010 D + IZLAZ_KOL*PROSECNA_CENA ARTIKAL_ID IS NOT NULL
5. 60201 P + IZLAZ_KOL*VP_CENA POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'
5. 60301 P + IZLAZ_KOL*MP_CENA POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE <>'SRB'
6. 60302 P + IZLAZ_KOL*MP_CENA POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE <>'SRB'
6. 60202 P + IZLAZ_KOL*VP_CENA POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'
7. 60303 P + IZLAZ_KOL*MP_CENA POREZ_ID=1 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE <>'SRB'
7. 60203 P + IZLAZ_KOL*VP_CENA POREZ_ID=1 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'
8. 13441 D + IZLAZ_KOL*((VP_CENA) *ZBIRNA_STOPA/100) POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL
9. 13442 D + IZLAZ_KOL*((VP_CENA) *ZBIRNA_STOPA/100) POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL
10. 4700 P + IZLAZ_KOL*OBR_PDV POREZ_ID=3 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'
11. 4710 P + IZLAZ_KOL*OBR_PDV POREZ_ID=6 AND ARTIKAL_ID IS NOT NULL AND KOD_ZEMLJE='SRB'