Uvoz podataka iz spoljnih izvora

Postojanje raznih aplikacija za obračun zarada uslovljavaju mogućnost uvoza tih podataka u aplikaciju za obradu PPP obrazaca. Sam uvoz obavlja se kroz formu prikazanu na slici. Postoji mogućnost uvoza iz dva izvora tj. dva formata iz txt(cvs) i xml. Pripremljeni podaci u ovim formatima pružaju lak i jednostavan postupak upisa više lica u samu bazu podataka.

Početak uvoza počinje odabirom vlasnika čije podatke treba uvesti tj. upisati u bazu podataka. Odabir samog vlasnika vrši se na dva načina i to :

 • Upisom ID vlasnika u polje id na vrhu forme.
 • Odabirom vlasnika kroz formu odabira tj. pritiskom na dugmence Pretraga i odabirom željenog vlasnika obrazaca.
Unos podataka o vlasniku

Po odabiru vlasnika potrebno je potvrditi još dva veoma važna parametra. I to :

U koji deo obrasca želimo preneti podatke. Izbor vršimo kroz combobox i postoje dve mogućnosti. Prenos u deo2 ili u deo3. Odabir prenosa

Odabir prenosa podataka bez obzira na njihovu tačnost. Ako izaberemo Ne preneće se samo podaci čiji red u gridu nije obojen u crveno. I obrnuto ako izaberemo Da probaćemo da prenesemo sve podatke koji zadovoljavaju validnost baze podataka.. Prenos grešnih

Ovim bi pripremili osnovne parametre za uvoz podataka. Po završetku ovoga potrebno je samo izabrati izvor podataka i aplikacija će sama učitati te podatke i prikazati ih u gridu. Izbor izvora podataka vrši se pritiskom na prikazanim dugmićima.

 • Uvoz podataka iz XML fajla. Uvoz XML
 • Uvoz podataka iz TXT ili CVS fajla. Uvoz TXT

Po završenom uvozu i njihovom prikazu u gridu. Potrebno je još samo učitane podatke preneti u bazu podataka. To se postiže pritiskom na dugmence prenosa Upis u bazu Po završetku prenosa, prenete podatke možete videti u opcijama unosa podataka.

Prikaz formata TXT fajla

Prikaz txt-cvs fajla

Separator između kolona je ;. Ne postoji razmak između kolona i fiksna dužina kolone. Novčani iznosi se unose sa , kao decimalnim separatorom. Separator za hiljade se ne unosi.

Prikaza i objašnjenje kolona u redu txt(cvs) fajla:

 • Ime lica primaoca prihoda
 • Prezime lica primaoca prihoda
 • Adresa lica primaoca prihoda
 • Mesto-prebivalište lica primaoca prihoda
 • JMBG lica primaoca prihoda
 • Iznos osnovice za obračun poreza lica primaoca prihoda
 • Iznos olakšice pri obračunu poreza lica primaoca prihoda
 • Iznos obračunatog i plaćenog poreza lica primaoca prihoda
 • Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za pio lica primaoca prihoda
 • Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za zdravstvo lica primaoca prihoda
 • Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za nezaposlenost lica primaoca prihoda

Prikaz formata XML fajla

Prikaz xml fajla

Objašnjenje :

Ime dataseta je NewDataSet, tabele u datasetu je GRUPNO. Kolone su datasetu su sledeće :

 • IME tip podatka je string dužine 100
 • PREZIME tip podatka je string dužine 100.
 • ADRESA tip podatka je string dužine 100.
 • MESTO tip podatka je string dužine 100.
 • JMBG tip podatka je string dužine 15.
 • OPOR_PRIH tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos osnovice za obračun poreza lica primaoca prihoda
 • OLAKSICA tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos olakšice pri obračunu poreza lica primaoca prihoda
 • POREZ tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos obračunatog i plaćenog poreza lica primaoca prihoda
 • PIO tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za pio lica primaoca prihoda
 • ZDRAV tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za zdravstvo lica primaoca prihoda
 • ZAPO tip podatka je decimal, a default vrednosti je 0. Iznos obračunatog i plaćenog doprinosa za nezaposlenost lica primaoca prihoda