Finansijsko knjigovodstvo

PRIPREMA PDV ZA ELEKTRONSKU PRIJAVA IMPLEMENTIRANA !!!

Predstavlja posebnu celinu i centralno mesto programskih paketa DERIIS. Paket može raditi samostalno.

Sve finansijske poslovne promene koje se dese u jednom preduzeću se knjiže u ovom paketu. Paket je univerzalan može raditi povezan sa ostalim paketima u sklopu DERIIS-a, ili povezan sa drugim aplikacijama van paketa DERIIS-a.

Knjiženjem naloga formira se jedinstvena baza podatka koja će sve potrebne izveštaja dati u realnom vremenu bilo da su oni izveštaji analitike ili sintetike. Svi izveštaji su lokalizovani po domaćim računovodstvenim standardima.

Kontni plan formira sam korisnik i moguće je definisati za svaki analitički konto nekoliko dodatnih atributa koji će se pratiti po kontu(kao partner,dokument partnera, organizaciona jedinica itd.).

Pregled opcija finansijskog knjigovodstva :

1. Šifarnik
  1.1. Klase konta
  1.2. Sintetička konta
  1.3. Analitička konta
  1.4. Vrste naloga
  1.5. Partneri
  1.6. Organizacione jedinice
2. Evidencije i rad sa nalozima
  2.1. Unos i izmena naloga
  2.2. Prenos pripremljenih naloga
  (prenos iz radne baze u trajnu bazu podataka)
  2.3. Povrat proknjiženih naloga
  (povrat iz trajne baze u radnu bazu podataka)
  2.4. Pregled proknjiženih naloga
  2.5 Pregled naloga u pripremi
3. Izveštaji
  3.1. Dnevnik glavne knjige
  3.2. Bruto stanje
  3.3. Zaključni list
  3.4. Promet konta
  3.5. Kartice konta
  3.6.Vrste naloga po kontu
  3.7. Zbirno stanje partnera
  3.8. Kartica partnera
  3.9 Pregled IOS-a
    3.9.1. Zatvaranje IOS-a (po metodu salda)
4. Formiranje naloga zatvaranja i početnih stanja
5. Ispis GK (ISPIS GLAVNE KNJIGE.TXT)
6. Finansijski izveštaji
  6.1. Bilans uspeha
  6.2. Bilans stanja
  6.3. Statistički izveštaj