Automatska preuzimanja dokumenta

Sve većim učešćem novih tehnologija u savremenom poslovanju komunikacija između knjigovodstvenih agencija i njihovih klijenta sve se manje svodi na papirnu komunikaciju a sve više na elektronsku komunikaciju u raznim formatima. Pošto klijenti u svojim prostorijama sve više imaju razne poslovne sisteme na kojima rade deo svog poslovanja, dok drugi deo(uglavnom finansije) za njih odrađuju specijalizovane knjigovodstvene agencije.

Došao je trenutak kada elektronska komunikacija preuzima primat nad papirnom, pa shodno tome i poslovni sistem DERIIS omogućava preuzimanje elektronskih podataka i njihovu obradu u daljem toku poslovnih procesa potrebnih klijentu.

Prednosti automatskog preuzimanja dokumenta:

 • Brzina unosa dokumenta – ako je potrebno uneti dnevni pazar sa sto stavki na dokumentu i svaka stavka zahteva minimalno 5 sekundi ukupan unos se svodi na 10 minuta( sa pregledom i knjiženjem). Automatskim preuzimanjem vreme potrebno za unos je oko 1 minut što ubrzava proces rada i vrši uštedu u vremenu.
 • Minimalna mogućnost grešaka pri prekucavanju originalnog dokumenta.
 • Zaposleni u agenciji se oslobađaju brda papira na svojim stolovima u toku svakodnevnog rada.
 • Podaci postaju tačni i brže dostupni svima koji imaju potrebu za njima.
 • Klijenti agencije se oslobađaju dosadnog dolaska u agenciju i stalnog nošenja nekakvih kesa sa papirima.

Pored automatskom preuzimanja DERIIS vrši i izvoz podataka u elektronskom obliku potrebnih za dalju obradu.

 • Elektronski izvoz PDV prijave.
 • Elektronski izvoz PPP-PD obrasca.
 • Elektronski izvoz celokupnih podataka glavne knjige za potrebe poreske uprave.
 • Elektronski izvoz KIF-a za potrebe poreske uprave.
 • Elektronski izvoz KUF-a za potrebe poreske uprave.
 • Elektronski izvoz virmana za plaćanje iz zarada za potrebe elektronskog plaćanja.