Autor DERIIS-a

 Lični  podaci  

Ime i prezime :  Radivoje Deretić

Datum rođenja :  05.09.1969

Grad rođenja :  Pančevo

Nacionalnost i državljanstvo:  Srpsko.

 Profesionalna iskustva

 • 1997 - 2002. godine Agenciji za kompjuterske usluge “Papulić-Soft” iz Pančeva. Izrada i implementacija sledećih poslovnih rešenja :
  • Integralni informacioni sistem A.D. „6Oktobar“ Pančevo.
  • Aplikacija multi-level marketing Agencije „Elisa“ Pančevo .
  • Aplikacija poslovanje Omladinskih zadruga .
  • Aplikacija praćenja uplata pri kupovini akcija A.D. Vojvodina put Pančevo .
  • Aplikacija za obračun ličnih dohodaka .
 • Održavanje aplikacija :
  • A.D. Utva Radnik, Pančevo
  • A.D. Utva Aluminijum, Pančevo
  • SSS Opštine, Pančevo
  • A.D. Vojvodina put, Pančevo
 • 2002-2005. godine Božić i Sinovi , Pančevo. Izrada i implementacija sledećih poslovnih rešenja :
  • Aplikacija za maloprodajne objekte .
  • Integralni informacioni sistem „Božić i sinovi“ Pančevo .
  • Integralni informacioni sistem Luka Dunav A.D. Pančevo .
 • 2006-2007. godine S&T Srbija Beograd
 • 2007-2008. godine
 • 2008-2015. godine. IT služba knjigovodstvenog servisa Računovodstvo D.O.O. Pančevo .
  • Poslovni program DERIIS, i njegova implementacija u DOO GP FINNET – INŽINJERING Pančevo, Računovodstvo DOO Pančevo, OZ RAM Kovin, SSS Opštine Pančevo.
  • Izrada sajta www.betsurepick.com , Markov Željko – coach&scout
  • Implementacija aplikacija zarada - Agenciji za knjigovodstvo Saldo Plus.
  • Implementacija aplikacija zarada - Centar za socijalni rad, Pančevo.
  • Implementacija DERIIS(Robno materijalno knjigovodstvo) poslovnog sistema u NIS DOO Kovin.
  • Izrada klijentske desktop aplikacije za Nacionalni registar izvora zagađivanja u saradnji sa S&T Srbija.
  • Implementacija DERIIS(Finansijsko knjigovodstvo) poslovnog sistema u GEOVIZIJA DOO Pančevo.
  • Izrada Web aplikacije praćenje kupaca i dobavljača za potrebe ITS Balkan DOO Beograd.
  • Implementacija aplikacija zarada - Štamparija DOO „6Oktobar“, Pančevo.
  • Implementacija DERIIS poslovnog sistema u AD PANČEVAC Pančevo.
  • Izrada i implementacija aplikacije za PPP-PD obrasce.
  • Implementacija ROBNO MATERIJALNOG sistema u LUMNIA DOO Pančevo.
  • Implementacija ROBNO MATERIJALNOG sistema u PAN KABL DOO Pančevo.
  • Izrada i implementacija modula Fakturisanje usluga(sa integracijom u GK) u AD PANČEVAC Pančevo.

 Znanja 

RDBMS: D-Base, Paradox, Access, MS SQL, MYSQL.

Report tools: Crystal Reports,Quck Reports.

Case tools: PowerDesigner, MS Visio.

Programming language: Visual FoxPro, Delphi, Visual Basic Net, C#, T –SQL,PHP.

OS: Windows9x,WIN2000,WIN XP,Windows Vista,Windows 7 and MS-Dos.

Other tools: Nullsoft Script, Baan C Script

 Obrazovanje 

Srednju poljoprivrednu školu završio sam u Pančevu 1988. godine.

Studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu završio sam 1996. godine.

 Jezici 

Srpski i Engleski.

 Reference 

 • AD 6 OKTOBAR, Pančevo, Đurkić Milivoje,
 • AD LUKA DUNAV, Pančevo
 • DOO BOZIC I SINOVI, Pančevo, Nikola Egić
 • AD VOJVODINA PUT Put, Pančevo
 • DOO GP FINNET – INŽINJERING, Pančevo, Filip Perić
 • DOO GEOVIZIJA, Pančevo, Nenad Perić
 • SSS OPŠTINE PANČEVO, Pančevo, Sana Skorupan
 • AGENCIJA ELISA, Pančevo, Božidar Krstić
 • AGENCIJA PARTNER, Pančevo, Biljana Kanački
 • OZ STUDENTSKA ZADRUGA, Pančevo, Borislav Popov
 • OZ OMLADINSKI USLUŽNI SERVIS,Vršac, Gordana Kovačević
 • OZ LAZAREVAC, Lazarevac, Miodrag Pavlović
 • OZ LAJKOVAC, Lajkovac
 • OZ OMZA, Kovačica, Šandor Matanović
 • OZ RAM, Kovin, Nenad Vasić
 • Soja protein, a.d., Bečej, Dragana Čolaković
 • Centar za socijalni rad, Pančevo
 • Agencija za knjigovodstvo Saldo Plus, Pančevo
 • DOO NIS, Kovin
 • DOO ITS BALKAN, Beograd, Maksimović Stanko
 • AD PANČEVAC, Pančevo, Jasmina Ilić
 • LUMNIA DOO, Pančevo, Petar Janković

 Karakteristike 

Timski igrač, fleksibilan, druželjubljiv, prilagodljiv, entuzijasta.

 Interesovanje 

Uvek spreman za usvajanje novih znanja i tehnologija.

 Hobi 

Pecanje, Putovanja.

 Kontakt  

Mob : +381641247789, Home : +38113334056

e-mail : radivoje@deretic.net