FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

PRIPREMA XML DOKUMENTA ZA UČITAVANJE U APLIKACIJU APR-a IMPLEMENTIRANA !!!

Predstavlja deo programskog paketa DERIIS i integralni je deo modula Finansijsko knjigovodstvo

U poslovnom programu DERIIS posebno se obraća pažnja na navedene obaveze pravnih lica, pa je za svoje korisnike razvojni tim je pripremio nove finansijske izveštaje koja pruža pomoć pri podnošenju izveštaja APR-u.

Obrađena su tri finansijska izveštaja i to :

1. BILANS USPEHA
2. BILANS STANJA
3. STATISTIČKI IZVEŠTAJ

Pripremljeni izveštaji se mogu koristi kod sledećih tipova pravnih lica :

1. Mikro pravna lica
2. Druga pravna lica
3. Druga pravna lica – skraćeni obrazac
4. Mala pravna lica
5. Srednja pravna lica
6. Velika pravna lica

Izveštaji se formiraju i popunjavaju preuzimanjem podataka iz glavne knjige(na osnovu analitičkog kontnog plana ili sintetičkog u zavisnosti od samog izveštaja.) kao i obradu samog izveštaja kroz zbirne kolone.

Izveštaji se mogu štampati(kao pomoć pri izradi i proveri), učitavati podatke iz prethodne godine, ručno korigovati i na kraju pripremiti XML fajl za učitavanje na portal APR-a.