Dobro došli u DERIIS

DERIIS poslovni program je zamišljen kao skup poslovnih paketa(programa) koji zajedno čine celinu potrebnu za uspešno vođenje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Ideja o ovakvom poslovnom programu(mada u Srbiji postoji dosta sličnih programa) nastala je na osnovu potreba i vere u autora njegovih dugogodišnjih klijenata i prijatelja.

Sam autor na osnovu dugogodišnjeg rada na raznim projektima sličnog tipa, od izrade informacionog sistema i specijalističkih programa po meri korisnika do rada na ERP sistemu kao konsultant pri implementaciji ERP-a, optimizaciji i održavanju istog. Dolazi do zaključka da ima mesta za još jedan poslovni program.

DERIIS predstavlja poslovni program sa dosta iskustva ugrađenih u njega kako bi korisnici bili maksimalno zadovoljni.

Razvoj DERIIS-a nije obustavljen već se permanentno odvija optimizacija postojećih opcija i dopuna novim opcijama.

Kupovinom aplikacije za obračun zarade bez ikakve naknade dobijate i aplikaciju za pripremu PPP-PD obrazaca , obračun autorskih ugovora, obračun ugovora o delu, aplikaciju za obračun prevoza, službenog puta u zemlji i korišćenja sopstvenog auta u poslovne svrhe !!!